kvr13

 

 

Kære Venstremedlem i Venstre Nyborg Kommune!

Der indkaldes hermed til opstillingsmøde i forbindelse med valg af kandidater for Venstre til Kommunalvalg og Regionsvalg 2013. Opstillingsmødet afholdes den 13. marts på Nyborg Strand klokken 19.00. Alle venstres medlemmer i Kommuneforeningen Venstre Nyborg, kan opstilles som kandidater. Kandidatur kan enten meddeles gennem opstiller eller af kandidaten selv. Dette kan ske forud for opstillingsmøde til formand Kenneth Muhs på kenneth@muhs.dk eller på selve kandidatopstillingsmødet, hvor den opstillede skal være til stede personligt med henblik på, at kunne bekræfte kandidatur.  Stemme-berettigede er venstres medlemmer i Kommuneforeningen Venstre Nyborg, som har tegnet medlemskab senest 7 dage før opstillingsmødet. Stemmeafgivelse kan kun ske gennem personligt fremmøde.

DAGSORDEN

  1. 1.    Velkomst og sang.
  2. 2.    Valg af dirigent
  3. 3.    Valg af stemmetællere
  4. 4.    Valg af referent
  5. 5.    Gennemgang af opstillings- og afstemningsprocedurer.
  6. 6.    Opstilling af kandidater til kommunalvalg 2013
  7. 7.    2 min indlæg fra kandidater. Kandidater afholder indlæg efter lodtrækning.
  8. 8.    Skriftlig afstemning
  9. 9.    Opstilling af kandidater til regionsvalg 2013

10. 2 min indlæg fra kandidater. Kandidater afholder indlæg efter lodtrækning.

11. Skriftlig afstemning

12. Præsentation af Venstres Kandidater til Kommunalvalg og Regionsvalg 2013.

13. Lokalpolitisk indlæg fra medlemmer af byrådet/mulighed for at spørge til aktuelle politiske forhold.

14. Afslutning – Valgkampen skydes i gang.

 

På Kommuneforeningens vegne

Kenneth Muhs Formand Kommuneforeningen Venstre Nyborg

Leave a Reply