Byrådsgruppen

4. januar 2018

Kenneth Muhs 
 

Rådhuset
5800 Nyborg
Tlf. 6333 7101
E-mail: [email protected]

Privat:
Mejerivænget 84
5853 Ørbæk
Mobil: 2159 9966

Borgmester

Medlem af:
Byrådet
ØkonomiudvalgetKaj Refslund

Privat:
Hedegårdsvej 1
5853 Ørbæk
Tlf. 6598 1992,

mobil: 2484 0956
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Økonomiudvalget

Erik Rosengaard

Privat:
Bondemosevej 22
5540 Ulerslev
Tlf. 4088 5072
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Ældreudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget


Søren Svendsen

Privat:
Langemosevej 11
5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1377
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Peter Wagner Mollerup

Privat:
Langtvedvej 17
5540 Ullerslev
Tlf. 6468 7898,

mobil: 2040 6079
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Anja Kongsdal

Privat:
Vibeholmsvej 1
5800 Nyborg
Tlf. 6536 1212,

mobil: 2683 0708
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Skole- og Dagtilbudsudvalget
Social- og Familieudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Jacob Nilsson

Privat:
Spurvevej 11
5853 Ørbæk
Mobil: 2145 1516
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet 

Økonomiudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

Beskæftigelsesudvalget

Ældreudvalget


Jan Reimer Christiansen 

Privat:
Kragelundvej 3
5853 Ørbæk
Tlf. 6598 2262
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Kultur- og Fritidsudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 

Martin Huus 

Privat:
Kogsbøllevej 65
5871 Frørup
Mobil: 2133 2441
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Beskæftigelsesudvalget
Skole- og Dagtilbudsudvalget
Teknik og Miljøudvalget


Anne Dyrhøj


Privat:
Fjordparken 56
5800 Nyborg
Mobil: 2013 0274
E-mail: [email protected]


Medlem af:
Byrådet
Kultur- og Fritidsudvalget
Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Jørn Terndrup

Privat:
Østerøvej 47
5800 Nyborg
Mobil: 3030 4168
E-mail: [email protected]


Medlem af:
Byrådet
Beskæftigelsesudvalget
Ældreudvalget
Social- og Familieudvalget

Jørgen Jørgensen

Privat:
Hesselvænget 2
5800 Nyborg
Mobil: 2539 5051
E-mail: [email protected]

Medlem af:
Byrådet
Social- og Familieudvalget
Erhvervs- og Udviklingsudvalget

Tilde Nielsen

Privat:
Skræddergyden 1
5800 Nyborg
Mobil: 5116 1112
E-mail: [email protected]


Medlem af:

Byrådet
Kultur- og Fritidsudvalget
Skole- og Dagtilbudsudvalget