Indkaldelse til 

                     generalforsamling Venstre Nyborg

                                                og

                        valg af spidskandidat til KV21.


Aftenens program:

19.00-19.10 Velkomst og fællessang

19.10-20.30 Generalforsamling Venstre Nyborg (inkl. kaffebord)

20.30-20.45 Valg af spidskandidat til Kommunalvalg 2021

20.45-21.15 Præsentation af NY folketingskandidat for Østfyn

21.15-22.00 Nyt fra borgmesteren 

 

Under punkt 6 skal behandles følgende procedurer frem til kommunalvalget 2021:

 Valg af spidskandidat.

 Opstillingsmøde for kandidater.

 Bemyndigelse til udarbejdelse af valgprogram til KV21.

 Opstillingsform (liste-/sideordnet).

 Opstilling på en eller flere lister.

 Bemyndigelse til indgåelse af valgforbund. 


Dagsorden for generalforsamlingen for Venstre Nyborg:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning og drøftelse af foreningsforhold.

4. Behandling af regnskab 2017.

5. Behandling af budget 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019 (der foreslås et kontingent på 300 kr.).

6. Behandling af indkomne forslag (procedurer frem til KV21).

7. Valg af formand.

8. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg til bestyrelsen:

Martin Huus (Modtager ikke genvalg)

Carsten Hansen (Modtager ikke genvalg)

Søren Doré Andersen (Modtager ikke genvalg)

Søren Svendsen

Peter Hviid

Suppleanter:

David Holst Nielsen

Niels-Ole Madsen

9. Valg af medlemmer og suppleanter til kredsbestyrelsen.

På valg er: Jørgen Østergaard Mortensen

Erik Jensen

Olaf Riis Madsen

Keld Cramer Hjort

David Holst Nielsen

10. Valg af medlem til regionsbestyrelsen.

På valg er: Søren Svendsen

11. Valg af delegerede til landsmødet.

12. Valg af revisorer og suppleanter.

På valg er: Heidi Rosengaard

Kenneth Taanquist

13. Beretninger ved VU og LOF.

14. Eventuelt. 


Der vil blive opkrævet 50 kr. for det fælles kaffebord.

På foreningens vegne Søren Nielsen

FormandVision For Fremtiden

9. august 2017

Vision for fremtiden


Lad os sammen have ambitioner på 

Nyborg kommunes vegne.


LÆS MERE

Nyhedsbrev

25. juni 2017

Kære medlem, så er der nyt fra Venstre i Nyborg Kommune.


Der er sket meget siden sidste ”nummer” af Orientering.
Nytårskur Vi har holdt vores årlige Nytårskur, hvor der heldigvis som sædvanligt var fuldt hus – ca. 75 deltagere, der hørte spændende og oplysende indlæg fra en veloplagt regionsrådsformand, Stephanie Lose, med mulighed for at stille spørgsmål.
Vores borgmester, Kenneth Muhs, fortalte også veloplagt om forventninger til det nye år og…

LÆS MERE

Valgbidrag

25. juni 2017

Mobilepay 61413481

Hvis du har lyst til at støtte vores lokale kamp med et valgbidrag kan du overføre det ønskede beløb via mobilepay på 61413481 Venstre Nyborg.

Alle beløb er velkommen både store som små. 

Se regler for valgbidrag HER


LÆS MERE