Bestyrelsen

26. februar 2020

Formand
John Burke-Hansen
Rugvænget 15
Langtved
5540 Ullerslev
Mobil: +45 22 20 15 01
email: [email protected]


Medlemmer

Keld Cramer Hjort

David Holst

Niels Ørsted

Kurt Aarenstrup

Flemming Kjærulf

Søren Svendsen

Erik Jensen

Ninna Møller

Gitte Aaquist Andersen

Jørgen Jørgensen


Suppleanter

Nanna Bille Adamsen

Peter Hviid

VU

Simon Pors Jensen